نحوه هرس کردن دستگاه لیزر کاغذی :

دستگاه CNC صورت دادن و سوق دهی آن باید به خیر و به طور منظم هرس شود و در شرایطی که کنار دیوار یا داربست جای‌دارد , می بایست به خیر و خوبی مهار و ساماندهی گردد . ازقیم ها برای در اختیار گرفتن جهت رشد و ایستادگی آن فایده نمائید .

دستگاه لیزر کاغذی رشد سریع و نامنظمی داراست و باهرس کردن میتوان آن را در اختیار گرفتن و پیرایش نمود .

برای جلوگیری از خارش پوست در هنگام هرس کردن دستکش بپوشید .

در بهار که هنگام پرورش دستگاه لیزر کاغذی است از هرس کردن آن بپرهیزید .

کاربردها :

استفاده تحت عنوان بنسای . استفاده تحت عنوان گیاه دکوری در دستگاه لیزر دان . استعمال تحت عنوان دیوار و پرچین . برای محوطه سازی و پوشش روی دیوار

نشر و ازدیاد :

این گیاه تیغدار از روش قلمه زدن قابل تکثیر است . برای این کار شاخه های آن را به اندازه 20 تا 30 سانتیمتر بریده و نصف برگهای آن را حذف نمایید , بعد قلمه را به اندازه 5 سانتیمتر درون خاک فرو فرمایید و به طور منظم آبیاری کتید تا ریشه دار شوند . خوبتر است برای محافظت و کنترل رطوبت قلمه زدن در دستگاه لیزر دان صورت بپذیرد .

قلمه ها را در سایه محافظت نمائید .

بهتر است که قلمه ها با زاویه 45 درجه و به صورت مایل و خیر به شکل عمودی در خاک فرو برده شوند .

از هورمونهای اسیدی ریشه زا میتوان برای بالا بردن شانس گیرش و افزایش توان ریشه دهی قلمه های دستگاه لیزر کاغذی منفعت نمود .

بعداز دوران دو تا سه ماه قلمه ها ریشه دار خواهند شد .

این زیبایی را با کسانی که دوستشان دارید , نصیب نمائید .

عکس هایی دیگر از دستگاه لیزر کاغذی :

دستگاه لیزر کاغذی 1
دستگاه لیزر کاغذی 1
دستگاه لیزر کاغذی 2
دستگاه لیزر کاغذی 2
دستگاه لیزر کاغذی 3
دستگاه لیزر کاغذی 3
دستگاه لیزر کاغذی 4
دستگاه لیزر کاغذی 4
دستگاه لیزر کاغذی 5
دستگاه لیزر کاغذی 5
دستگاه لیزر کاغذی 6
دستگاه لیزر کاغذی 6
دستگاه لیزر کاغذی 7
دستگاه لیزر کاغذی 7
دستگاه لیزر کاغذی 8
دستگاه لیزر کاغذی 8
دستگاه لیزر کاغذی 9
دستگاه لیزر کاغذی 9
دستگاه لیزر کاغذی 10
دستگاه لیزر کاغذی 10
دستگاه لیزر کاغذی 11
دستگاه لیزر کاغذی 11
دستگاه لیزر کاغذی 12
دستگاه لیزر کاغذی 12
دستگاه لیزر کاغذی 13
دستگاه لیزر کاغذی 13
دستگاه لیزر کاغذی 14
دستگاه لیزر کاغذی 14
دستگاه لیزر کاغذی 15
دستگاه لیزر کاغذی 15
دستگاه لیزر کاغذی 16
دستگاه لیزر کاغذی 16
دستگاه لیزر کاغذی بنفش
دستگاه لیزر کاغذی بنفش
دستگاه لیزر کاغذی زرد
دستگاه لیزر کاغذی زرد رنگ